سیاست

محمدرضا شاه پهلوی: من از شما می‌خواهم که میهن‌مان را به آتش و خون نکشید

قاضي هاي فدرال افراد دگرجنسگونه را از حفاظت هاي مراقبتي اوباما باز داشتند.

يك قاضي فدرال در تگزاس به دادگاهي دستور داده است كه مانع از حفاظت هاي ضد تبعيض تحت قانون مراقبت مقرون به صرفه براي خدمات مربوط به سلامت دگرجنس گونه و سقط جنين شود. ادامه‌ی مطلب...

دونالدترامپ از فرانكلين گراهام و ديگر رهبران مذهبي ضد همجنسگرا دعوت نمود تا در مراسم تحليف او صحبت كنند.

رييس جمهور دونالد ترامپ مالك بيش از ١٠٠ پست خالي قضايي خواهد شد. اين فرصتي سرنوشت ساز است و مي تواند تاثير بزرگي بر مسير آينده ملت ما داشته باشد. مسائل مهمي مانند ازدواج همجنس، محدوديت هاي سقطجنين، مهاجرت و آزادي هاي مذهبي بارها در سطح دادگاه بدوي مورد خطاب قرار گرفتند. براي هر انتصاب و براي ترامپ رييس جمهور منتخب، مايكپنس معاون رييس جمهور و كساني كه اين پست هاي مهم استراتژي را خواهند گرفت دعا مي كنم ادامه‌ی مطلب...

نخست وزير نيوزيلند ذهنش در مورد ازدواج همجنس، با استناد به تاثير مثبت بر زوج هاي همجنس تغيير داد.

پس از مشاهده تاثير مثبتي كه ازدواج بر زوج هاي همجنس داشته است، او راي خواهد داد تا ازدواج را حقي براي همه محفوظ بدارد. ادامه‌ی مطلب...

جمهوری اسلامی، نا انتخابات

در انتخابات قبلی ریاست جمهوری ما تحریم کنندگان انتخابات شکست خوردیم و ۷۳٪ درصد رای دهندگان اعلام شده، به پای صندوق‌ها رفتند. در سال جدید میلادی امیدوارم که با درک و فهم بیشتر خود را ملعبه رژیم اسلامی نکنیم و با تعابیر آنچنانی و عمدتا فاقد شعور آب به آسیاب اسلام‌گرایان تهران نریزیم. در انتخابات ریاست جمهوری رژیم هر نتیجه که منتج به نرفتن مردم به پای صدوق ها شود پیروزی عقل و آزادی بر تقلب و فساد است. ادامه‌ی مطلب...

٢٥٠٠٠ نفر در تايوان در روز حقوق بشر در حمايت از برابري ازدواج راهپيمايي كردند.

تقريبا ٢٥٠٠٠ نفر در تايپه راهپيمايي كردند و درباره اجراها و كنسرت ها در حمايت از اصلاحيه اي در قانوني كردن ازدواج همجنس تظاهرات كردند. ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - سیاست