تماشاخانه

محمدرضا شاه پهلوی: من از شما می‌خواهم که میهن‌مان را به آتش و خون نکشید

محمدرضا شاه پهلوی: من از شما می‌خواهم که میهنمان را به آتش و خون نکشید... در این لحظات تاریخی همه به ایران فکر کنیم... ۲۶ دیماه ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها