حاجی (هاشمی) یادت نیست؟

در حاشیه ادعای جدید هاشمی رفسنجانی که می‌گوید مخالف انقلاب فرهنگی بود

۴.۳۳