میانه‌رو

آیا واقعا هر عیب که هست از مسلمانی ماست؟مسلمانان نواندیش، اقدامات تندروها را به بدفهمی از اسلام ارتباط می‌دهند ولی هیچ الگوی حقیقی از اسلام خوب و مدینه فاضله و آرمانشهر مورد ادعای خود ارائه نمی‌دهند ادامه‌ی مطلب...

اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان داعش در مقابل هم

اعضای میانه‌رو، اصلاح‌طلب یا اعتدالی داعش می‌دانند که نمی‌توانند بدون معامله با دنیای غرب بقای حکومت‌شان و نیز کسب منافع شخصی و گروهی‌شان را تضمین کنند. ادامه‌ی مطلب...
Subscribe to RSS - میانه‌رو