محک

خفتن تا کی؟ماه‌ها است که سرمقاله‌ای ننوشته‌ام. راستش بحث دل و دماغ است. خودنویس مدت‌ها است با وجود همه موفقیت‌ها در جذب شهروندان و حمایت از گروه‌های بی‌صدا، به خاطر عدم همراهی با کسانی که پیچ حقوق‌بشری و تحقیقی مطالب‌شان را متناسب با ساختمان بزرگ خیابان تقاطع خیابان‌های ۲۲ و سی واشینگتن پایین آورده‌اند، از دریافت هر گونه کمک و حمایتی محروم مانده است. خودنویس، توافق هسته‌ای را برتر از حقوق بشر ایرانیان ندیده و هرگز نگفته که با توافق هسته‌ای، وضع حقوق بشر بهتر خواهد شد، چون می‌دانست با این حاکمان در ایران، وضع تغییر نخواهد کرد، و نکرد. خودنویس به ادامه‌ی مطلب...
Subscribe to RSS - محک