جامعه

ترس، پنهان كاري و خطر يك روش زندگي براي همجنسگرايان افغاني است."كسي نمي دانست كه همجنسگرا چيست و تمامي افراد همجنسگرا تحت فشار بودند و سركوب شدند. آنها هرگز نتوانستند خودشان را بپذيرند يا با فردي درباره احساسات شان صحبت كنند." ادامه‌ی مطلب...

لايحه ازدواج همجنس براي نخستين بار در مجلس تايوان مطرح شد.

امروز دو اصلاحيه در قوه قانونگذاري اين كشور پيش رفت كه به زوج هاي همجنس حق ازدواج و اتخاذ فرزندان را ارايه مي دهد. پيش نويس اين لايحه بايد در قوه قضاييه و سيستم قانونگذاري و كميته اساسنامه به بحث گذاشته شود و پيش از قانوني شدن براي دومين و سومين بار در مجلس خوانده و مطرح شود. ادامه‌ی مطلب...

پرچم رنگين كمان در حمله هاي آرسون در نيويورك به آتش كشيده شد.

دو گزارش جداگانه از سوختن پرچم رنگين كمان در حمله هاي آرسون در نورت وينتون، روچستر، در ايالت نيويورك بدست رسيده است. ادامه‌ی مطلب...

بنا بر گزارش ها سال ٢٠١٦ مرگبارترين ترين سال براي هميشه براي افراد دگرجنس گونه بود.

گلاد، يك گروه مدافع ايالات متحده كشته شدن ٢٤ فرد دگرجنس گونه كه به قتل رسيده اند را پيگيري مي كند، و اين تعداد بيش از رقم ٢٢ نفر در سال گذشته مي باشد. گلاد اعلام نمود كه بيشتر قربانيان امسال زنان رنگين پوست بوده اند. ادامه‌ی مطلب...

زوج هاي همجنس در مقايسه با زوج هاي دگرجنسگرا به احتمال بيشتري در روابط بلند مدت داراي يك زندگي جنسي شاد هستند.

همجنسگرايان مرد و همجنسگرايان زن داراي سطح بالاتري از باورهاي رشد جنسي به نسبت دگرجنسگرايان هستند. اين مساله دلگرم كننده است زيرا افرادي با باورهاي رشد جنسي بهترين نتيجه را در پژوهش هاي ما دارند. نتيجه بهتر به معناي رضايت جنسي و روابط برتر مي باشد." ادامه‌ی مطلب...

همجنسگراي مرد، دوجنسگرا، دگرجنس گونه و اكوسكشوال؟

اكوسكشوال ها مي توانند همجنسگراي مرد، دگرجنسگرا، يا دوجنسگرا يا دگرجنس گونه باشند، بعضي در جستجوي همبستگي با جنبش دگرباشان هستند. "ما دوست داريم ببينيم كه افراد دگرباش بيشتري درگير جنبش زيست محيطي مي شوند، بنابراين ما قصد داريم كه محيط را بيشتر جنسي، سرگرم كننده و متنوع كنيم" ادامه‌ی مطلب...

كليساي كاتوليك در مكزيك پس از اينكه اعلام نمود "مقعد يك مرد براي دريافت طراحي نشده است" عذرخواهي نمود.

هفته نامه كاتوليك "دسده لا فه" تحت نظارت او، در تابستان گذشته يك تصوير منتقد عليه روابط همجنسگرايان منتشر نمود. بر اين تصوير نوشته شده بود :"بدن انسان براي روابط همجنسگرا طراحي نشده است. مقعد انسان براي دريافت طراحي نشده، تنها براي خروج طراحي شده است. غشاي آن ظريف است، آسان پاره مي شود و فاقد محافظت در برابر عامل هاي خارجي است كه مي تواند آن را آلوده كند. ادامه‌ی مطلب...

نروژ نخستين كشور در جهان شد كه خدمات "پي آر اي پي" رايگان ارائه مي دهد.

"پي آر اي پي به كاهش ميزان موارد جديد ابتلا در جامعه همجنسگرا كمك خواهد كرد، زيرا مردان همجنسگرا در مواجه با خطر ابتلاي بيشتري به نسبت جمعيت عمومي هستند." ادامه‌ی مطلب...

"پدرم يكبار به من گفت كه او من را به دليل همجنسگرا بودن طرد خواهد كرد اما اكنون او بدون توجه به آن عاشق من است."

سزار سال ها تمايل هاي جنسي اش را از پدرش مخفي نمود، و در تلاش بود تا مطمئن شود اين مساله خصوصي باقي مي ماند. ادامه‌ی مطلب...

دانش آموز دگرجنس گونه در مبارزه براي پوشيدن يونيفرم زنانه در مدرسه پيروز شد.

"من بسيار در مورد اين تغيير خوشحالم اما احساس مي كردم كه اين مساله اي بود كه من نبايد اين قدر سخت برايش مبارزه كنم." ليلي افزود :"من اشتياق داشتم كه ببينم قادر به دستيابي به چه چيزي هستم و من افتخار مي كنم، اما من نسبت به گرايش مدرسه به برابري مشتاق نيستم." ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - جامعه