جامعه

فعالان از دولت اسكاتاند درخواست نمودند تا به حقوق بشر دانش آموزان دگرباش احترام بگذارد."براي ما روشن است كه تمامي كودكان سزاوار دريافت آموزشي هستند كه بازتابنده هويت شان و مسائلي موثر بر آنها مي باشد - اما اين تنها موردي براي جوانان دگرباش نيست و زمينه اي براي بحث و گفتگو است." ادامه‌ی مطلب...

مقامات هنگ كنگي به كودكان همجنسگرا شوك الكتريكي مي دهند تا ميل جنسي آنها را درمان كنند.

"ائتلاف زنان هنگ كنگ" و "صندوق جمع آوري پول او" مي گويد كارگران اجتماعي به توصيه تبديل درماني به جوانان ادامه مي دهند و مي گويند كه آنها در حال مبارزه با ميل جنسي شان هستند. ادامه‌ی مطلب...

كدام كشور در جهان بيشترين بيننده فيلم هاي پورن همجنسگرايان است؟

هيچ جايي در جهان مانند پاكستان از پورن همجنسگرا به ازاي هر فرد استفاده نمي شود. ادامه‌ی مطلب...

١٠٠ زن سال ٢٠١٦ : ازدواج بدلي من

ما مي خواهيم از ازدواج مصلحتي به عنوان يك روش استفاده كنيم تا مبارزه را آسان كنيم و همجنسگرايان بتوانند زندگي كه مي خواهند را داشته باشند. ادامه‌ی مطلب...

گروه اسلامي افراطي تندرو به پارتي جنسي همجنسگرايان يورش بردند

گروه جبهه مدافعان اسلام اطلاعاتي درباره اين جشن از طريق دعوت نامه هاي پخش شده بدست آورد و آن را تصرف كردند و اين اقدام را به عنوان مجازات آنچه آنها فرض مي كنند كه رفتار خيراخلاقي باشد، انجام دادند. ادامه‌ی مطلب...

توالت هاي همجنس در مدرسه لندن سبب خشم بين پدر و مادرها شد.

بيشتر پدر و مادرها نسبت به اين توالت ها خشمگين هستند و مي توسند كه آنها خطر سواستفاده از كودك و فعاليت هاي جنسي بين دانش آموزان را افرايش خواهد داد. ادامه‌ی مطلب...

مدونا روز شكرگزاري را با كودكان در مركز جوانان بي خانمان دگرباش صرف نمود.

اين مركز با ابزارهاي موجود اين جوانان را كمك مي كند تا مستقل شوند و مهمتر از آن عشق و حمايتي كه از طرف خانوادشان محروم شده اند را برايشان فراهم مي كند. زيرا هركس سزاوار اين است كه به او عشق ورزيده شود و هركس سزاوار يك خانه است. ادامه‌ی مطلب...

"تروي سيوان" جايزه اتحاديه صنعت ضبط استراليا را به كودكان دگرباش استراليايي اهدا نمود.

اين جايزه به هر كودك استراليايي همجنسگرا تعلق دارد كه مي خواهد آهنگ بسازد، شما نيز مي توانيد آهنگ بسازيد و يك جايزه آريا ببريد. ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - جامعه