حقوق بشر

ممنوعیت مسافرت به آمریکا، جامعه پناهجویان LGBT ایرانی در ترکیه را دربرزخ بلاتکلیفی قرار داده است.

کودکان آواره، بسی بزرگ‌تر از کلمه‌ی پناهنده

ما نمی‌توانیم در مورد مسئله پناهجویان و اسکان مجدد آنها بی تفاوت باشیم و سکوت کنیم...ما به تماشا ایستاده و به بحث و جدل مشغولیم که آیا باید به آنها اجازه‌ی ورود بدهیم یا نه! ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - حقوق بشر