حقوق بشر

زوج مسلمان همجنسگرا پيش از مراسم تحليف ازدواج مي كنند تا از خانوادشان حفاظت كنند.

دو برابر از تعداد كودكاني كه انتظار مي رفت در دانمارك خواهان درمان جنسيت هستند.

تعداد بالاي درخواست ها در اين كشور شمالي به دليل اين است كه ما بسيار دير اين درمان را آغاز نموده ايم. در حال حاضر تعداد بسيار بيشتري از كودكان مي توانند براي روشن كردن اينكه آيا آنها خواهان درمان هستند و اين درمان را در زماني كه بلوغ به آنها هنوز آسيب نزده است، كمك بگيرند. ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - حقوق بشر