خشکسالی

آبانگان؛ قسمت سومگفتگو با علی افشاری در باره نقش رهبری در سدسازی و گفتگو با ناصر کرمی در باره سومالیزه شدن و خطرات خشک‌سالی برای ایران به همراه خبرهای تازه در باره آب و محیط زیست و خشک‌سالی. ادامه‌ی مطلب...

پدرکشتگی حامیان سدسازی با «مادرکشی»

بعد از نمایش فیلم مادرکشی، فضای کانال‌های تلگرامی طرفداران سدسازی متشنج شده و حامیان سدسازی به ناگهان این فیلم را «دولتی» خوانده‌اند، گویی سدسازی عملی غیردولتی بوده است. ادامه‌ی مطلب...

فاجعه بزرگ: کاهش شدید منابع آب تجدیدپذیر

وزیر نیرو اعلام کرد که منابع آب‌ تجدیدپذیر کشور در‌طول سالیان اخیر از ۱۳۰ به ۸۰میلیارد متر مکعب رسیده است. این در حالی است که چیت‌چیان در تیرماه امسال، میزان کاهش را ۱۵ میلیارد متر مکعب اعلام کرده بود. ادامه‌ی مطلب...

هرچه آب وارد دریاچه ارومیه شود تبخیر می‌شود

مرضیه لک، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین با بیان اینکه دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک نخواهد رسید، گفت: کف دریاچه از نمک انباشته شده است بنابراین هرچه آب وارد آن شود تبخیر خواهد شد. ادامه‌ی مطلب...

چشم‌اندازی تیره برای وضعیت آب در ایران

خسرو بندری، کارشناس منابع آب می‌گوید که در وضعیت موجود و مهاجرت به شهرها و نحوه آبیاری در کشاورزی و دخالت‌های غیرفنی توسط افراد بانفوذ روحانیون، در ارتباط با بی‌آبی و خشک‌سالی، چشم‌انداز خوبی نمی‌بیند. ادامه‌ی مطلب...

نگاه نیویورک تایمز به خشکسالی در ایران

اگر زمانی پسته‌های خندان ایران، معروفیتی جهانی داشتند، اما در گزارش جدید نیویورک تایمز از وضعیت پیش آمده به خاطر سدسازی و باغ‌های پسته، می‌خوانیم و آنچه چه برسر باغ ها و منابع آب زیرزمینی ایران آمده است. ادامه‌ی مطلب...

سرنوشت اینگونه به درب می‌کوبد: نابودی ایران

کشوری که از هزاران سال قبل با کاریز زنده مانده بود, مدرنیست‌های سدساز، نابودش کرده‌اند. کوبه‌های سرنوشت و مرگ ایران‌زمین را می‌توان به سان موتیف اولیه سمفونی شماره ۵ بتهوون شنید... ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - خشکسالی