عکاس خانه

آزادی

بزرگداشت هادی خرسندی در بنیاد ژاله اصفهانی

در این مراسم، گروه موسیقی ایرانی، متشکل از هنرمندان پراستعداد، حسین علیشاپور، ادیب رستمی و مهدی رستمی، تجربه جدیدی در موسیقی سنتی و محلی را ارائه خواهند کرد. همچنین طنز پرداز افغان هارون یوسفی و شاپی خرسندی، کمدین رادیو و تلویزیون و صحنه‌های انگلیس، نیز دراین شب برنامه اجرا خواهند کرد. ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - عکاس خانه