هنرستان

اين مدل دگرجنسگونه مرزها را مي شكند تا اين هفته در هفته مد برتر هند راه برود.

خانواده ي جرجم ايكل مي گويند آنها در مورد اينكه چگونه او درگذشت گمانه زني نخواهند كرد.

"در هفته ي پس از مرگ غم انگيز او نظرها و گمان پردازي هاي بسياري درباره جورج و شرايط پيرامون مرگش وجود داشته است. ناگزير در آينده نظرهاي بيشتري وجود خواهد داشت. اين خانواده با درگذشت او ويران مي ماند و تمايلي ندارد كه چه اكنون و چه در آينده در رابطه با چنين گمان زني اظهار نظر كند. ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - هنرستان