خاتمی: مردی که نیاموخت

خاتمی هرگز نیاموخت که ماندلا به هیچ وجه راضی به حفظ نظام آپارتاید نبود و در جهت تداوم آن نکوشید، مبارزه‌اش عاری از خشونت بود اما هدف مشخص آن، سرنگونی نظام ظالم اقلیت سفید‌ها بر همه مردمان بود.

بی‌شک، محمد خاتمی با طرح آشتی ملی خود که اخیراً آن را ارائه کرد، به زباله‌دان سیاست کشور سپرده شد. خاتمی مردی که در رویاها به دنبال مادیبا (ماندلا) شدن بود در عمل حتی هویدا نیز نشد. 

خاتمی هرگز نیاموخت که ماندلا به هیچ وجه راضی به حفظ نظام آپارتاید نبود و در جهت تداوم آن نکوشید، مبارزه‌اش عاری از خشونت بود اما هدف مشخص آن، سرنگونی نظام ظالم اقلیت سفید‌ها بر همه مردمان بود. ​

خاتمی بارها و مکرراً هدف و تلاش خود را حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی معرفی کرد و خیل جوانان و مردم تشنه قطره‌ای آزادی را فریب داد. خاتمی با حرف‌های بزرگ و آنچنانی‌اش نه فقط مردم ما را فریفت بلکه تا اندازه ای موفق شد قسمتی از جامعه جهانی را نیز فریب دهد.

خاتمی به مانند هر ملا و اسلام‌گرای دیگری سودای نابودی اسراییل کشوری مستقل و عضو ملل متحد را در سر داشته و دارد. به مانند همه وفاداران به نظام اصل ۱۱۰ قانون اساسی  را با جان و دل پذیرفته و رای میلیونی مردم را فقط در صورتی قبول دارد که معظم له آنرا تنفیذ کرده باشد. هنوز اسلام را منبع قانون‌گذاری در قرن ۲۱ می‌پندارد و از اعدام و سرکوب هم‌جنسگرایان، اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه عزیزان بهایی حمایت کامل کرده و می‌کند. 

بسیاری از اصلاح‌طلبان با این استدلال که خاتمی هم اکنون در مضیقه و ممنوع التصویر است، بنا دارند تا سخنان وی را بازهم به عنوان یک مخالف رهبری و نظام به مردم ارائه کنند. مخالفی که از هر موافق و هوادار نظامی بیشتر نگران نظام اسلامی و آینده آن است. این ترفند رژیم در ساختن شاخ و شاخک‌ها در برابر جناح حاکم برای به پای صندوق کشیدن مردم دیگر نخ نما شده است.

خاتمی را به درستی می‌توان دزد با چراغ دانست که از دله دزدهایی مانند رضایی و قالیباف و حداد خطرناک‌تر است. این جماعت دست‌کم رای دزد همه چیز و همه کس را برای حفظ نظام اسلامی ایران قربانی می‌کنند. 

خاتمی می‌تواند تکرار کند و باز هم تکرار کند که تدارکاتچی باشد، مردم ما به چیزی فراتر از تدارکاتچی‌ها نیاز دارند. 

۵