تماس تلفنی بشار اسد و حاج قاسم سلیمانی

 منابع آگاه به امور سوریه به مدارکی از جمله یکی از تماس های تلفنی قاسم سلیمانی با بشار اسد دست یافتند. حالا متن پیاده شده این تماس منتشر شده است.

 
ساعات ۱۵:۳۰ دقیقه وقت محلی شنبه ۷ ژانویه ۲۰۱۷، دمشق کاخ ریاست جمهوری 

رییس  دفتر بشر اسد، قربان تماس تلفنی از تهران.

بشار اسد: کیه؟
رییس دفتر: سردار قاسم سلیمانی.
اسد: وصل کنید.
اسد: درود جناب قاسم سلیمانی.
سلیمانی: سلام علیکم و رحمت الله، قائد الاعظم لسوریه، کیفک صدیقی اشلونک.
اسد: سپاس، شما چطورید؟ معظم له تون چطورن؟
سلیمانی: الحمدلله  معظم له هم خوبن.  راستی فارسی ات روز به روز داره بهتر میشه بشار.
بشار: ممنون، فارسی زبان شیرین بود.
سلیمانی: تو حلب گل کاشتی بشار دمت گرم.
بشار: بله، بله اما مردم خیلی کشته شد، خوب نبود.
سلیمانی: بابا ولش کن، یه مشت تروریست بودن همشون.
بشار: کودک تروریست نبود قاسم، فکر کرد قدرت ارزش مردن این همه آدم نداشت. 
سلیمانی: نه بابا اینجوری فکر نکن، آمریکایی ها هم اینهمه آدم کشتن تازه ما که بر حق هم هستیم. زنگ زدم فقط تبریک بگم بابت حلب.
بشار: اختیار داشتید، من خودم باید به خودش تبریکات گفت. کار شما کرد.
سلیمانی: [صدای خنده] نه بابا ما ی کمک کوچولو کردیم فقط.
بشار: قاسم، شما منو شرمنده کرد.
سلیمانی: راستی معظم له سلام رسوندند، یه محموله دلار واسمون رسیده از دارایی ها بلوکه شده که آزاد شده اخیرا. معظم  له یه ۵ میلیارد دلار برات کنار گذاشتن.
بشار: قاسم جان ممنون. اما نتوانستیم قبول کرد. مردم خود شما در گور خوابید، در کارتون خوابید، مردم گرسنه و مفلوک شد. شما خیلی مردم بدبخت داشت، من نتوانست این پول زیاد از شما قبول کرد. 
سلیمانی: چی میگی بشار، من نشنیده میگیرم به معظم له نمیگم که از این حرفها زدی.
بشار: من خودش به خودش میگم که نتوانست پول از گلوی مردم گرسنه ایران دزدید. این پول شما به من داد، اینهمه شما دزدی و فساد داشت، هیچ برا مردم ایران نماند. من احمق نیست قاسم، شما منابع ملت ایران نابود کرد.
سلیمانی: بشار شربت مربتی چیزی زدی؟ این حرفها چیه؟ ما و شما نداشت.
بشار: همین که شما شنید، این پول مردم ایران بود. شما شکم آنها سیر کن، من خسته شد از عذاب وجدان. عمه ام ناراحت شد اینقدر مردم شما فحش داد به عمه من. 
سلیمانی: باشه. من به معظم له منتقل میکنم. کاری نداری داداش؟
بشار: نه، بدرود. مردم ایران گناه داشت من فکر کنم مردم سوریه بهتر از مردم شما غذا خورد.
سلیمانی: بشار ناامیدم کردی! ما میخواستیم سوریه رو حتی سریعتر از لبنان هم بازسازی کنیم. فکر کنم معظم له ناراحت بشه از این حرفها.
بشار: قاسم، درست من دیکتاتور هست اما لااقل یک ذره وجدان داشت. شما خوزستان خودت بعد از ۳۰ سال جنگ نساخت چرا؟ مردم شما مردم خوب یا ..
سلیمانی: بشین بینیم بابا، تو مسایل داخلی ما دیگه فضولی نکن!
بشار: شما ۴ سال سوریه را آتش زد ....
و سلیمانی تلفن را قطع میکند.

۵