قاضي هاي فدرال افراد دگرجنسگونه را از حفاظت هاي مراقبتي اوباما باز داشتند.

يك قاضي فدرال در تگزاس به دادگاهي دستور داده است كه مانع از حفاظت هاي ضد تبعيض تحت قانون مراقبت مقرون به صرفه براي خدمات مربوط به سلامت دگرجنس گونه و سقط جنين شود.

قاضي هاي فدرال افراد دگرجنسگونه را از حفاظت هاي مراقبتي اوباما باز داشتند.

يك قاضي فدرال در تگزاس به دادگاهي دستور داده است كه مانع از حفاظت هاي ضد تبعيض تحت قانون مراقبت مقرون به صرفه براي خدمات مربوط به سلامت دگرجنس گونه و سقط جنين شود.

بنا بر گفته "ريد او كانر" قاضي منطقه، اين قانون تعصبجنسي را تعريف مي كند كه شامل "تبعيض بر پايه هويتجنسيتي و پايان دادن به بارداري است."

او همچنين گفت كه اين قانون دادرسي اداري را نقض مي كند كه بر ساختن قانون حاكم است.

"او كانر" اين حكم را تنها يك روز پيش از اين صادر كرد كه سياست جديد كه از پيش تعيين شده موثر واقع شود.

اين حكم پس از اين آمد كه شاكيان از تگزاس و هفت ايالت ديگر و سه گروه بهداشت و درمان مسيحي قوانين جديد را به چالش كشيدند.

اين گروه ها گفتند كه اين قانون بيمارستان ها و پزشكان كاتوليك را مجبور خواهد نمود كه خدمات تغييرجنسيت انجام دهند كه خلاف مذهبشان است.

آنها اصرار نمودند كه قانون جديد آنها را ملزم مي كند كه پوشش هاي بيمه را براي تغيير جنسيت ها و سقط جنين ها صرف نظر از باورهاي مذهبي مخالفشان يا قضاوت پزشكي، فراهم و اجرا كنند."

اين قاضي حكم داد كه شاكيان احتمال دارد كه بر اين ادعايشان در دادگاه چيره شوند كه سياست جديد از حقوق تامين كنندگان بهداشت و درمان خصوصي تحت قانون تجديد آزادي مذهب تجاوز مي كند.

"كتي هيل" سخنگوي كاخسفيد از اين ممنوعيت پرده گشايي كرد.

او گفت :"تصميم امروز يك شكست است، اما اميدوارانه يك تصميم موقتي است، زيرا تمامي آمريكاييان - صرف نظر از جنس يا گرايشجنسي شان - بايد دسترسي به برابري، مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه بدون تبعيض داشته باشند."

اوايل امسال، اين قاضي در مورد سياستي جداگانه حكم داد. او حكم داد كه اين سياست كه مدرسه هاي دولتي را ملزم مي كند تا به دانش آموزان دگرجنس گونه اجازه دهند تا از دستشويي مورد انتخابشان استفاده كنند بايد دور انداخته شود.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/home

اينستاگرام ما:

‏dharmamartia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2017/01/01/federal-judge-blocks-transgender-people-from-obamacare-protections/?utmsource=PNFB&utmmedium=SocialFB&utmcontent=FBMB&utmcampaign=PNFacebook

هیچ رأیی داده نشده