گروه "يك ميليون مادر" به شركت "اچ اند ام" به دليل تبليغ زن دگرجنسگرايي كه آنها معتقدند كه دگرجنس گونه است حمله كردند.

گروه متنفر مذهبي "يك ميليون مادر" محروميتي را درباره "اچ اند ام" توليد كننده سوئدي پوشاك چند مليتي آغاز نمود، اين اقدام در پي تبليغ جديد اين شركت به نام "او يك خانم است" انجام گرفت.

اين گروه به اين آگهي حمله كردند و از طرفداران شان خواستند تا اين توليدكننده را تحريم كنند. آنها اعلام كردند كه "گروه يك ميليون مادر، به روند تفكر شركت "اچ اند ام" در پشت تبليغ جديد تلويزيوني شان اطمينان ندارد، اما آنها سعي بر توهين به مشتريان و خانواده ها هستند، كاري كه موفق شدند انجام دهند.

تبليغ تجاري شركت "اچ اند ام" به نام "او يك خانم است" فردي را به تصوير مي كشد كه مردي است كه لباس زنانه پوشيده است و زني ديگري كه لباس زير زنانه پوشيده و در پايان دو دختر نوجوان در زير آب بر هم بوسه مي زنند.

"والدين اين گونه بازاريابي را نامناسب و غيرضروري يافتند، بويژه از زماني كه بازار "اچ اند ام" بر نوجوانان تمركز كرده است. شايد تيم بازاريابي "اچ اند ام" فكر كرده اند كه اين گونه تبليغ به لحاظ سياسي درست بود، اما نه تنها اين منزجركننده و براي كودكان گيج كننده است، بلكه بر  دگرباشان فشار وارد مي كند."

جالب توجه است، مردي كه در تبليغ مانند يك زن لباس پوشيد، و گروه "يك ميليون مادر" او را مجرم دانست، در واقع "فاطيما پينتو" قهرمان "مواي تاي" بوكس زنان است كه دگرجنس گونه مي باشد و خودش را در طيف  تغيير جنسيت قرار نداد.

آنچه كه "يك ميليون مادر" در ادامه نفرت ضد دگرباش خود نتوانست از آن شكايت كند، در واقع "هري نف" مدل و بازيگر زن دگرجنس گونه بود.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://trans--scribe.blogspot.co.uk/2016/10/one-million-moms-attack-h-over-cis.html

هیچ رأیی داده نشده