نخست وزير نيوزيلند ذهنش در مورد ازدواج همجنس، با استناد به تاثير مثبت بر زوج هاي همجنس تغيير داد.

پس از مشاهده تاثير مثبتي كه ازدواج بر زوج هاي همجنس داشته است، او راي خواهد داد تا ازدواج را حقي براي همه محفوظ بدارد.

"بيل انگليش" نخست وزير جديد نيوزلند اخيرا حمايتش از  ازدواج همجنسگرايان را در نخستين كنفرانس مطبوعاتي اش تحت عنوان اجرايي جديدش تاييد نمود.

در گذشته انگليش محافظه كار، اصول مذهبي كاتوليكش را به عنوان دليل اوليه راي خود بر خلاف ازدواج همجنسگرايان در سال ٢٠١٢ ذكر نمود، باوجود اينكه ازدواج همجنسگرايان با دو سوم آراي اكثريت تصويب شد.

بر طبق روزنامه نيوزلند هرلاد : انگليش در حال حاضر بيان مي كند كه پس از مشاهده تاثير مثبتي كه  ازدواج بر زوج هاي همجنس داشته است، او راي خواهد داد تا ازدواج را حقي براي همه محفوظ بدارد.

"بيل انگليش" نخست وزير آينده و رهبر حزب ملي نيوزلند گفت :"من احتمالا در حال حاضر راي متفاوتي در مورد مساله ازدواج همجنسگرايان خواهم داد. من فكر نمي كنم كه ازدواج همجنسگرايان تهديدي براي ازدواج هر فرد ديگري باشد. تنها مشاهده تاثيري كه  ازدواج همجنس براي زوج ها دارد و اين واقعيت كه اين سبب از بين بردن ازدواج نمي شود."

"ريچارد تنكرزلي" كميسر  حقوق_بشر تغيير انگليش در عقيده را تاييد نمود و در مورد تمايل او به تغيير ذهنش گفت :"تغيير كميابي است اما خصوصيت با ارزشي در هر رهبري مي باشد."

انگليش هنوز موضع خود درباره  سقط_جنين و مرگ آسان را ادامه مي دهد. اما با هر شانسي، شايد نيوزيلند جديد انگليش را متقاعد خواهد كرد تا در مورد اين مسائل نيز تجديد نظر كند.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma_martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.out.com/news-opinion/2016/12/13/new-zealand-pm-changes-mind-same-sex-marriage-citing-positive-effect-gay-couples

هیچ رأیی داده نشده