جمهوری اسلامی، نا انتخابات

در انتخابات قبلی ریاست جمهوری ما تحریم کنندگان انتخابات شکست خوردیم و ۷۳٪ درصد رای دهندگان اعلام شده، به پای صندوق‌ها رفتند. در سال جدید میلادی امیدوارم که با درک و فهم بیشتر خود را ملعبه رژیم اسلامی نکنیم و با تعابیر آنچنانی و عمدتا فاقد شعور آب به آسیاب اسلام‌گرایان تهران نریزیم. در انتخابات ریاست جمهوری رژیم هر نتیجه که منتج به نرفتن مردم به پای صدوق ها شود پیروزی عقل و آزادی بر تقلب و فساد است.

 جمهوری که چه عرض کنم، ناجمهوری اسلامی، فاسد، مخرب، متجاوز، تروریست و ... حاکم بر ایران سال‌هاست سرزمین پدری ما را به قهقرا کشانده و بسیاری از ما را عزادار.

و آواره کرده است. فرهنگ ما به بی‌فرهنگی مبدل نموده، سرمایه‌مان را به فقر، جنگل‌های‌مان را به کویر و البته زندان‌های‌مان را دانشگاه کرده است.

امام راحل مقوایی و دروغ‌پردازشان از طریق ایادی ویران‌گری مانند احمد آقا و اکبر آقا جوانان ما را به قتل‌گاه فرستادند، از کشته‌ها پشته ساختند، نعمت جنگ را طولانی کردند. حکومت اسلامی نان بسیاری از مرا آجر نمود و آب و آبخیزداری کشور را تخریب و حتی هوای‌مان را آلوده کرده است.

تا اینجای نوشته شاید  کلیشه و تکرار مکرراتی باشد که همه ما در محاورات روزمره‌مان آنرا تکرار می‌کنیم. نکته تاسف آور حضور بسیاری از مردمان ما در انتخابات است به هر بهانه. نیت اگر تعدیل و اصلاح حکومت اسلامی باشد کلاه‌مان واقعا پس معرکه است. آزموده را سال‌هاست می‌آزماییم از الاغ توقع زاییدن گوساله داریم.

در انتخابات قبلی ریاست جمهوری ما تحریم کنندگان انتخابات شکست خوردیم و ۷۳٪ درصد رای دهندگان اعلام شده، به پای صندوق‌ها رفتند. شکست شیرینی بود به هر حال، با نداشتن تریبون و امکانات و فقط متکی به اسلحه شعور و منطق به جنگ حکومتی رفته‌ایم که دنیا را ناامن نموده و مرتب از محو اسراییل کشوری می‌گوید که رسما و قانونا حق دفاع از خود را دارد، اسراییل با آب دهان مسلمانان محو نخواهد شد، بلکه قادر است دهان اسلام‌گرایان را چنان آسفالتی نماید که نتوانند دیگر تف کنند.

در سال جدید میلادی امیدوارم که با درک و فهم بیشتر خود را ملعبه رژیم اسلامی نکنیم و با تعابیر آنچنانی و عمدتا فاقد شعور آب به آسیاب اسلام‌گرایان تهران نریزیم. در انتخابات ریاست جمهوری رژیم هر نتیجه که منتج به نرفتن مردم به پای صدوق ها شود پیروزی عقل و آزادی بر تقلب و فساد است.

با رفتن به پای صندوق های رای در همه سامانه های فاسد مانند حکومت اسلامی ایران ما فرزندان خود را با الفبای جدیدی آشنا میکنیم که در آن 

الف معرف آدم کشی 
ب برای بی آ بی  
پ برای پلیدی 
ت  برای تحجر 
.

.
 ف فساد 
.
.
.
و ی معرف یاس از اصلاح واقعی و نهادینه کشورمان خواهد شد. 

۴.۸۳