آشکار سازی همزمان و قابل ستایش دو خواهر

آشكارسازي اگر هر دوي شما در يك زمان انجام دهيد، زياد بد نيست.

آشكارسازي يكي از سخت ترين چيزهايي است كه مي توانيد انجام دهيد، بويژه هنگامي كه شما آنقدر نزديك هستيد كه دو خواهر مي توانند باشند.

بنابراين هنگامي كه "كي" ٢٠ ساله به "سم" خواهر جوانترش آشكارسازي نمود، او هيچ ايده اي نداشت كه خواهر١٥ ساله اش به خوبي به او آشكارسازي كند.

اين دانشجوي دانشگاه ريرسون در  تورنتو به خبر بازفيد گفت كه اين حركت در آن زمان بسيار سريع و بدون برنامه بود...انگار زمان آني گذشت."

او به سم پيام داد :"سلام، من بايد به تو چيري بگويم. من  همجنسگرا هستم."

سم پاسخ داد :"اكي، تا وقتي تو خوشحالي، من نيز خوشحالم. من دوستت دارم مهم نيست چه باشي. تو هنوز همان فرد هستي."

اما سپس سم فاش كرد كه او نيز يك  دوجنسگراست.

او گفت :"من حدس مي زنم مي توانم اكنون به تو بگويم كه من نيز دوجنسگرا هستم."

و پس از ذره اي سكوت، كي نمي توانست آن را باور كند.

"مامان خودش را خراب خواهد كرد".

كي افزود :"لحظه شادي بود. من احساس مي كنم انگار كسي را دارم كه تجربه ام را با او به اشتراك بگذارم و اين فرد خواهرم است، بنابراين حتي استثنايي تر است."

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/two-sisters-came-time-really-adorable/ gs.5zvgFw8

هیچ رأیی داده نشده