دادستان كل طايفه چروكی، ممنوعيت ازدواج همجنس را برداشت

"تاد همبري" دادستان كل طايفه چروكي ممنوعيت ازدواج همجنس را مورد سرزنش قرار داد و آن را يك "شكاف در  قانون اساسي" ناميد.

همبري استدلال نمود كه قانون خانواده و  ازدواج طايفه چروكي سال ٢٠٠٤ اين گروه ها خلاف قانون اساسي است.

همبري به سي ان ان گفت :"قانون اساسي اين حقوق را براي همه شهروندان قبيله چروكي فراهم مي كند، صرف نظر از  گرايش جنسي قبيله چروكي يا هر بخش فرعي، بايد اتحاديه هاي مدني صادر شده معتبر، ازدواج همجنس و شراكت هاي داخلي همجنس از حوزه هاي قضايي ديگر به رسميت شناخته شوند."

دادستان كل پس از اينكه كميسيون مالياتي چروكي با او تماس گرفت كه در جستجوي اطلاعاتي درباره به رسميت شناختن ازدواج همجنس و مجاز نمودن مسائل است، تصميم گرفت كه اين ممنوعيت را بردارد.

اين تصميم براي به رسميت شناختن ازدواج همجنس فورا وارد عمل شد، اما ممكن است هنوز توسط ديگر مسئولين اين گروه به چالش كشيده شود.

اين طايفه مستقل توسط تصميم دادگاه عالي كه  برابري ازدواج را سراسر كل ٥٠ ايالت قانوني كرد، ملزم نشد.

به هر حال، حركت همبري با اين برهان حمايت شد كه قانون اين قبيله صرف نظر از  جنسيت "از حقوق بنيادين براي ازدواج حفاظت مي كند".

 پيش از سال ٢٠٠٤، قانوني وجود نداشت كه از ازدواج همجنس در اين طايفه جلوگيري كند اما قانوني تصويب شد كه مشخص نمود ازدواج بايد بين يك مرد و يك زن باشد.

دادستان كل اعلام نمود كه اين خلاف حوزه انتخاباتي اين طايفه است و گفت كه هر دو نقش  جنسيتي و  جنسي "دو ساختار مسيحي" است و بيش از اينكه مسيحيت به قبيله معرفي شود، گرايش هاي جنسي جايگزين به رسميت شناخته شده بود.

قبيله چروكي بزرگترين گروه قبيله اي مستقل در  ايالات متحده با بيش از ٣٠٠ هزار نفر است كه اين طايفه را تشكيل مي دهند كه در درجه نخست در  اوكلاهاما مستقر است.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2016/12/11/cherokee-nation-attorney-general-lifts-same-sex-marriage-ban/

هیچ رأیی داده نشده