"مندي مور" : من يك مادر همجنسگرا و دو برادر همجنسگرا دارم.

مندي مور آشكار كرد كه مادر و دو برادرش همگي همجنسگرا هستند.

اين بازيگر و خواننده كه در اواخر دهه ٩٠ به عنوان يك ستاره نوجوان مشهور شد، در يك مصاحبه دست به فاش سازي زد.

از او پرسيده شد كه آيا او از بزرگ شدن در يك زندگي خانواده سنتي احساس فشار مي كند.

او گفت :"نه، و توضيح داد كه خانواده اش "كمترين خانواده سنتي هستند."

او افزود :"من واقعا هرگز در مورد اين حرف نزدم، اما پدر و مادر من از هم جدا شده اند. مادرم پدرم را به خاطر يك زن ترك نمود. و هر دو برادرم همجنسگرا هستند."

مور توضيح داد كه پدر و مادرش كاري باورنكردني انجام دادند كه همه ي ما را بزرگ كردند." اما زماني مادرش به زن ديگري حس داشت از هم جدا شدند.

او افزود كه خانواده اش اكنون "دقيقا همان جايي هستند كه بايد باشند، هركس خوشحال تر، كامياب تر و كامل تر است و داراي اعتماد بيشتري به خود هستند.

مور اوايل امسال در يك موزيك ويدئوي ستاره برتر در حمايت از دموكرات ها و  هيلاري كلينتون ظاهر شد.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2016/12/02/mandy-moore-i-have-a-gay-mum-and-two-gay-brothers/?utm source=PNFB&utm medium=SocialFB&utm content=FBN&utm campaign=PNFacebook

هیچ رأیی داده نشده