يا ايها‌الذين...! به ترامپ میخندین؟

خنديدن به وي را جايز نمي‌دانم، نه از براي اينكه انسان خوب و كاملي هستم، بلكه سوژه هاي ناب‌تري از ترامپ براي خنديدن وجود دارد. اصولا معتقدم كه خنديدني كه به خانه رواست بر حسينيه حرام است، به شرط اينكه بتوان در حسينيه کاخ سفید خنديد!

ابتداي به ساكن لازم است ذكر كنم كه ترامپ كلا آدم تفلوني است، يعني كلا آدم نچسب و تو دل نرويي است. عمرا اگر پولي در بساط نداشت نمي‌توانست خانم مدل و مانكني به عنوان همسر داشته باشد. اما زرنگ و پولدار است، با اندك سرمايه‌اي امپراطوري مالي براي خودش دست و پا كرده است، حاضرجواب و از ميدان به درنرو. اما شخصا باور دارم آمريكا و دنيا بدون ترامپ در حسينيه كاخ سفيد مكان بهتري براي زندگي خواهد بود.

خنديدن به وي را جايز نمي‌دانم، نه از براي اينكه انسان خوب و كاملي هستم بلكه سوژه هاي ناب تري از ترامپ براي خنديدن وجود دارد. اصولا معتقدم كه خنديدني كه به خانه رواست بر حسينيه حرام است، به شرط اينكه بتوان در حسينيه کاخ سفید خنديد!

كساني كه به ترامپ مي‌خندند و وي را تمسخر مي‌كنند، دو دسته‌اند:

يك: خارجي‌هايي كه در ممالك پيشرفته زندگي ميكنند. خنديدن اينها به ترامپ جايز است چون ترامپ در مقياس خارجی‌هاي درست و پيشرفته واقعا اسكل است.

دو: مردماني كه در كشورهاي درپيت و عقب افتاده زندگي مي‌كنند، كه البته حق خنديدن به ترامپ را ندارند. خنده اين جماعت به حاكمان اين كشورها تعلق دارد. چه معنا دارد كه خنده كند يك زيمباوه‌اي به ترامپ تا موگابه‌اي موجود است؟ آیا درست است مردمان کره شمالی به ترامپ بخندند تا تپلی‌ خنده‌داری در کشورشان موجود است؟ 

اما خنده ما ايرانيان به نظر من قسمتي از موارد يك و دو را شامل مي‌شود. بيشتر توضيح مي‌دهم البته.

ما اگر چه پيشرفته نيستيم، اما كوروش بزرگ و ٢٥٠٠ سال تمدن و اين حرف‌ها. ما خميني نامي داشته‌ايم كه در عمرش خنده كه بماند، یک لبخند هم نزده است. حتي رضايت خدا و اعدام هاي الهي دهه ٦٠ و جلب رضايت حضرت الوهيت نيز وي را نخنداند. 

اگر سيب زميني و پياز ايراني را پس از سال‌ها دوري از وطن به ايران بازمي‌گرداندند، عكس العمل شديدتري از امام مقوايي كنوني و واقعي سابق نشان مي‌دادند.

ما خودمان اكبر كوسه، ممد چاخان، مموتي، حسن آقا جاكليدي، مصباح، جنتي، مكارم و يك دوجين ملاي قد ونيم‌قد داشته و داريم.
ما جمكراني داريم در قلب سرزمين‌هاي پارس كه ١٤٠٠ سال است در داخلش امامي عرب زندگي مي‌كند و هرروز بر اين ملا و آن سيد دخول مي‌كند و مرتبط است اما هنوز فارسي يادنگرفته است.

ما يزيد دوچرخه سوار و امام حسين داريم (تعزیه ) كه به هنگام عزاداري به سر و كله هم پريده و با هم بزن بزن درست مي‌كنند. 

ما دختري داريم كه زير لحافش اتم درست مي‌كند و در مركز تحقيقات بچه لابد.

ما قاري قراني داريم كه اعوذ بالله بچه‌هاي مردم را ارشاد مي‌كند. 

نماينده شوراي شهري داريم كه زمين را بالا كشيده و خواهر مردم را ارشاد مي‌كند.

قاضي مرتضوي داريم، كه معجوني از دزد، شكنجه گر، قاتل و انقلابي و مومن است.

ما رهبري داريم كه نظرش به نظر آقاي رييس جمهور نزديك‌تر است اما نمي‌گذارد كه وي دوباره انتخاب شود.

ما مهاجرانی نامی داریم که بر کتابی که در ایران ممنوع است و حرام و چاپ نشده است (آیات شیطانی‌) نقد نوشته و نقدش ۴۰ بار بازنشر شده است!

والله قسم خنده ما بيشتر به موارد ملي ما ميرسد تا به يك اجنبي.
 
فراموش كردم كه ذكر خيري كنم از دكتر سروش، كه حلاليت مي‌طلبم. از همه عزيزاني كه به علت ضيق حافظه واجب الخنده بودنشان قيد نشده پوزش خواسته و حلاليت مي‌طلبم. 

آقايان فرخ نگهدار، گنجي، محسن رضايي، رجايي ، تتلو منهاي کلمه آقا، برادران دالتون از لاريجان و...

و بانوان محترمه:

سبيه خميني و فرزندانشان در آمريكاي جهانخوار، معصومه ابتکار گروگان گیر و فرزندان در آمریکا، الهام چرخنده، خواهران چريك كله قندي نيروي انتظامي و همه عزيزاني كه اسمشان از قلم افتاد...

اگر خدا بيامرز قرائتي زنده بود حتما مي‌گفت ما براي نخنديدن به ترامپ هم حديث داريم يا ايها الذين به ترامپ ميخندين, نخندین!

۳.۴۳