انعکاس نقض حقوق یارسان‌ها در گزارش دولت آمریکا

انعکاس نقض حقوق شهروندان آیین یارسان در گزارش دولت آمریکا
نقض حقوق شهروندان پیرو آیین یارسان در گزارش رسمی‌ سالانه دولت آمریکا در باره وضعیت آزادی‌های مذهبی‌ در جهان در سال ۲۰۱۵ که دیروز ۱۰ آگوست ۲۰۱۶ منتشر شده ، برای اولین بار انعکاس پیدا کرده است.

بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا،  در ایران حداقل ۲۵۰ نفر از اعضا گروه‌های اقلیت‌های مذهبی‌ در زندان هستند که تعدادی از آنها پیرو  آیین یارسان می‌باشند. این گزارش اضافه می‌کند، بر اساس تخمین دولت آمریکا ۳ اقلیت بهائی، مسیحی‌ و یارسان، بزرگترین گروه‌های اقلیت غیر مسلمان در ایران را تشکیل میدهند و  آمار رسمی‌ در مورد  تعداد پیروان آیین یارسان وجود ندارد، اما بر اساس آمار غیر رسمی‌ جمعیت پیروان آیین یارسان حدود یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

در این گزارش آمده که دولت ایران، آیین یارسان را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان این  آیین را مسلمانان شیعه‌ای که اعمال صوفی‌گرایانه به جا می‌‌اورند طبقه بندی می‌کند. اما مردم یارسان، آیین یارسان را یک دین کاملا جداگانه می‌دانند که به نام‌های اهل حق و کاکه‌ای نیز شناخته می‌شود.

بر پایه گزارش، یارسانی‌ها اغلب در نواحی لرستان و در کردستان جنوبی در نواحی که به زبان گورانی صحبت می‌کنند،زندگی‌ می‌کنند.

در این گزارش آمده است که حداقل  ۱۰  نفر از پیروان آیین یارسان به دلایل مذهبی‌، هم اکنون در زندان به سر می‌برند. سازمان‌های قانونی‌ و دولتی جمهوری اسلامی ایران به آزار و اذیت  مردم یارسان به روش‌های گوناگون  ادامه داده و مانع از اجرای  آزادانه مراسم دینی آنها می‌شوند و همچنین اجازه ساخت و ساز مراکز دینی (جم خانه) و پرستشگاه‌های یارسانی در سطح کشور ایران به آنها داده نمی‌شود

 دولت آمریکا در گزارش خود به شرایط سخت و «غیرممکن» دسترسی به آموزش دانشگاهی و استخدام دولتی برای مردم جامعه  یارسان اشاره کرده است. یارسان‌ها تنها در صورت پنهان کردن هویت خود و یا انکار آیین یارسان و معرفی خود به عنوان مسلمان امکان تغییر شرایط برای خود را دارند.

 

۵