ام (ام +ریکا)

روی سخنم با سیا و آمریکاست! هر چه نامه از معظم له ما دارید همین الان رو کنید. تکرار میکنم همین حالا!

تا حالا به ذهن بیمارم نرسیده بود که اگر از امام و امریکا فاکتورگیری کنیم داخل پرانتز هم امریکا می‌شود! شما را به خدا، شامورتی بازی‌های واشنگتن و لندن شما را ناراحت نمی‌کند؟

۳۰ سال پیش اسناد سازمان سیا را بهانه کردند و چو انداختند که شاه مملکت انهم نه هر مملکتی شاه ایران اعلیحضرت شاهنشاه پهلوی آب بدون هماهنگی سفیر امریکا و سیا نمی‌خورده‌اند! حال پس از گذشت این‌همه سال از فوت امام راحل دوباره چو انداخته‌اند که امام ان‌هم نه امام هر مملکتی امام خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران به آمریکا انهم نه هر آمریکایی بلکه آمریکای جهان‌خوار نامه نوشته است.

تکلیف ما که روشن است! بنا به فرموده امام راحل در صحیفه نور هر گونه نقل قول یا مطلبی پس از مرگ ایشان باید با دست خط خودشان مطابقت داشته باشد تا مورد قبول واقع شود، آنچه در گزارش سیا دیدیم اراجیفی بود به زبان خارجه که امام ما حتما نمی‌دانسته‌اند.  

واقعا امام راحل به ما چه خواهد گفت؟! از خاطرات من درآوردی اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته تا مقوایی که خواستند جای امام به خورد ملت بدهند، از آنکه درآورده اند ایشان جایی گفته است میزان رای ملت است گرفته تا این خزعبلات سازمان سیا که امام ما را اسکل فرض کرده است.

نکنیم! واقعا با بزرگان خود این‌گونه نکنیم. واقعا به خاطر کودکی و خاطرات و نوستالژیک خود این اراجیف را باور نکنیم! تصور کنید آن‌همه شعار مرگ بر آمریکای  ما در کودکی در مدارس و در استادیوم ها و مساجد و تکیه ها و عروسی‌ها و ...

تکرار می‌کنم، نکنیم. اگر باور کنیم که امام راحل مقوایی با مقبره‌ای از اهرام با شکوه تر و از امام حسین گرانتر به امریکا نامه پرانده است، ۳۰ سال بعد از این بچه‌های ما خواهند شنید که رهبر معظم انقلاب معظم له گرامی نیز هم اکنون که این مطلب را می‌خوانید در حال نگاشتن نامه امریکا نامه به امریکا می‌باشند و ۶۰ سال بعد خواهیم شنید که مجتبای کبیر رهبر آینده در ۳۰ سال قبل از آن نامه نگاشته و الی ماشالله. 

می‌دانید علت عقب ماندگی کشور ما ریشه در داخل کشور ندارد، بلکه در قوانین داخلی امریکا و انگلیس ریشه دارد! بله راز عقب ماندگی ما این نکته است که سیا و ام آی سیکس  اسناد خود را ۳۰-۴۰ سال بعد عمومی می‌کنند. البته به لطف هوشیاری روزنامه نگاران دست همه شان رو شده است. 

روی سخنم با سیا و آمریکاست! هر چه نامه از معظم له ما دارید همین الان رو کنید. تکرار میکنم همین حالا.   

۵