وقتی مسعود بهنود در بی‌بی‌سی، قاسم سلیمانی را «سردار عارف» می‌خواند

کارتون «مشتی ماشاءالله» - تونستان

دیدگاه‌ها

در واقع ایشان به دولت فخیمه انگل استان آویزان است و نظرات مثبت ایشان در مورد جمهوری اسلامی را به فارسی سلیس در بی بی سی ترجمه و برای ملت ایران بازگو میکند. مثل روشنفکر شیعه، سردار عارف و از این دست تناقضات!