بیانیه بنی‌صدر: ایران، در باتلاق است

تحلیل اولین رییس جمهوری ایران در باره توافق ژنو

بنی صدر می‌گوید:«ایرانیان! توافق‌نامه می‌باید محل تردید باقی نگذاشته ‌باشد که ایران، در باتلاق است.چه کسی تضمین می‌کند که این رژیم، بحران چهارم و ویران‌گرتری نسازد و آن‌چه از هستی ایران برجاست، برباد ندهد؟»

متن کامل بیانیه ابوالحسن بنی‌صدر که در اختیار خودنویس نیز قرار گرفته به شرح زیر است:

 

ایرانیان!

    گروگان‌گیری و جنگ و اینک «بحران اتمی»، سه بحران بزرگ هستند که رژیم ولایت مطلقه فقیه به ایران تحمیل کرده ‌است و هرسه را، با سرکشیدن جام زهر تسلیم، به پایان برده‌ است. چه کسی تضمین می‌کند که این رژیم‌زاده بحران و سازنده بحران، بحران چهارم و ویران‌گرتری نسازد و آن‌چه از هستی ایران برجاست، برباد ندهد.

    رژیم ولایت مطلقه فقیه و شخص خامنه‌ای ایران را در چنان تنگنایی قرار داده ‌است که گروه گفتگوکننده چاره‌ای جز امضای تسلیم‌نامه نداشته ‌‌است. در این توافق‌نامه، ۹ رشته تعهد از ایران ستانده‌اند و، در ازای آن، به رژیم اجازه داده‌اند ۷ میلیارد دلار از پول‌های توقیف شده و ۴ میلیارد دلار از نفتی که ظرف ۶ ماه آینده خواهد فروخت، خرج خرید از این کشورها کند. توافق‌نامه از آن‌چه ارگان‌های تبلیغاتی ولایت فقیه بدتر از قرارداد ترکمن‌چای می‌خواندند، باز هم بدتر است.

    بر گروه مذاکره کننده ایراد این‌ است که درخدمت این رژیم است، اما حرجی نیست. زیرا رژیم ولایت مطلقه فقیه، به دست مافیاهای نظامی - مالی، هرگونه امکان مقاومت اقتصادی و سیاسی کشور را، هم در سطح کشور و هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان، از میان برده ‌است. بنابراین، گروه مذاکره‌کننده کاری جز‌ آن‌که کرد، نمی‌توانست بکند. مبادله شتاب‌زده نامه میان آقایان روحانی و خامنه‌ای – که هر دو واقعیت و حقیقت را وارونه کرده‌اند- هدفی جز تحمیل سکوت و جلوگیری از اعتراض نداشته‌ است. تمامی مسوولیت این خیانت، همانند دیگر خیانت‌ها بر دوش ولایت مطلقه فقیه و متصدی این مقام غصب و دروغ است.

مردم ایران!

    با ایجاد بحران اتمی، رژیم نه تنها صدها میلیارد دلار ثروت ملی ما را به یغما سپرده و اقتصاد کشور را ویران کرده‌، بل‌که، اتحاد شومی برضد ایران نیز پدید ‌آورده‌ است: اتحادی که از خلیج فارس تا آمریکا دامن گسترده‌ است. نخست وزیر اسراییل نیک می‌داند که توافق‌نامه بسود اتحاد اسراییل و سعودی‌ها و کودتاچیان مصر و شیخ‌‌ها و محافظه کاران جدید آمریکا است. موضعی که او اتخاذ کرده‌ است هدفی جز تحکیم این اتحاد ندارد. توافق‌نامه می‌باید محل تردید باقی نگذاشته ‌باشد که ایران، در باتلاق است. تنها شما می‌توانید ایران را از باتلاق بدرآورید اگر خویشتن را شهروند و مسوول بشمارید و برای استقرار جمهوری شهروندان و دولت حقوق‌مدار و خدمت‌گزار مردم، برخیزید. 

ابوالحسن بنی‌صدر  

۲ آذر ۱۳۹۲

۴.۵۵