امام جمعه «انار»: مردی که زنش آرایش کند «دیوث» است

یکی از امامان جمعه‌ ایران گفته که «زنانی که آرایش کنند و به خارج از خانه بروند، اگر به همسران‌شان گفته شود دیوث، حق‌شان است.»

به گزارش سایت «انارپرس»، ابراهیمی، امام جمعه شهر انار در استان کرمان روز جمعه ۲۱ تیر این اظهارات را بر اساس «روایات اسلامی» گفته است.

این سایت محلی با اعتراض به این سخنان توهین‌آمیز امام جمعه انار نوشته که «امام جمعه می‌توانست در نماز جمعه که جمعی از زنان و مردان حضور داشتند و یک مکان عمومی است، به جای کلمه “دیوث” به دلیل بار معنایی بسیار ناپسندی که دارد، از کلمه دیگری استفاده کند تا منظور را برساند اما به این عریانی نباشد.»

انارپرس ادامه داده: «از سوی دیگر در حال حاضر اکثر زنان جامعه، کم یا زیاد آرایش می‌کنند. آرایش جزوی از زیبایی زن تلقی می‌شود و حکومت جمهوری اسلامی نیز آرایش زنان را ممنوع نکرده. بر همین اساس و با توجه به اینکه نظر حکومت بر ممنوعیت آرایش زنان نیست، به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت از نظر حاکم شرع، مردان این جامعه را به دلیل اینکه زنان‌شان آرایش می‌کنند، نمی‌توان “دیوث” خطاب کرد. بر همین اساس بهتر بود در بیان  موضوع آرایش زنان، ظرافت بیشتری به خرج داده می‌شد.»

این اولین بار نیست که از تریبون نمازجمعه سخنان توهین‌آمیز گفته می‌شود.

امامان جمعه در سراسر ایران از سوی سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوند.

۳.۸۳