قهوه‌‌ تلخ، سریالی ضدّ فرهنگ ایرانی‌؟

در ممالک کفر!، در ابتدای هر برنامهٔ تلویزیونی پیغامی میاد که اخطار می‌کنه به والدین در مورد محتوای سکس، خشونت یا واژگان ناهنجار.متأسفانه این مسالهٔ مهم در ایران وجود نداره و شاید والدین تنها در مورد بخش پورنو حساس هستند در حالی‌ که از بد آموزی همین به اصطلاح برنامه‌ طنز! مهران مدیری برکودکان خود غافلند.

<p><span style="font-size: medium;">ایرانیان از دو رفتار ناپسند مبرا بودند: دروغ و دشنام گویی. تا دوره&zwnj;ا&zwnj;ی&zwnj; حتی واژگان زشتی در زبان ایرانیان وجود نداشت و دروغ به اندازه&zwnj;ای مذموم بود که کوروش بزرگ زمانی&zwnj; که در خطر به قتل رسیدن توسط استیاژ پادشاه ماد بود حتی به توصیه فرمانده خود هارپاگوس حاضر به دروغ گویی برای نجات جان خود نشد.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">دردوره&zwnj;ا&zwnj;ی&zwnj;&zwnj; که متجاوزین به&nbsp; خاک ایران دربند هیچ قانون و شرافتی نبودند, ایرانیان پاک نهاد حتی به پیکر دشمن شکست خورده خود بی&zwnj; احترامی نمی&zwnj;کردند تا جایی&zwnj; که به اقرار خود تاریخ نویسان یونانی، اجساد دلاوران اسپارتی کشته شده در درهٔ ترومپیل به دستور خشایار شاه با احترام به لشگر یونانیان تحویل داده شد. در مقابل, <span style="color: blue;">دشمنان ایران به اندازه&zwnj;ای دیو خوی بودند که اجساد ایرانیان را از زیر خاک به بیرون میکشیدند و با اهانت آتش می&zwnj;&zwnj;زدند ; از همان زمان دو اصطلاح زشت ``پدر سوخته`` و ``پدر در آوردن`` به غلط وارد محاورهٔ ما ایرانیان شد.</span></span></p>
<div style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">با دیدن سریال قهوه&zwnj;&zwnj; تلخ (جدا از تمامی&zwnj;&nbsp; انتقادات به بی&zwnj; محتوایی برنامه) انواع و اقسام دشنام&zwnj;ها رو میشنوید که کارکترهای این برنامه نصیب همدیگر می کنند به این نیت که بیننده را به خنده آورند! واژگانی چون بی&zwnj; شعور، مرده شور برده، احمق، کثافت و مانند اینها به دفعات در این برنامه شنیده میشوند. جدا از این <span style="color: blue;">مهران مدیری با باب کردن واژهٔ اهریمنی ``پدر سوخته`` ظلم بسیاری&nbsp; به فرهنگ ایرانی کرد.</span><br /><br /><span>دوستی&zwnj; میگفت که گله&zwnj;ای به مهران مدیری نیست و او به مواردی اشاره کرده که در بین ایرانیان شایع است چون دروغ گویی، رشوه گیری، تملق و غیره ولی&zwnj; پرسش اینجاست که اگر واقعا این خصایل در ایرانیان است، آیا با دیدن این برنامه&zwnj;ها پس از یک دهه، تحولی&zwnj; مثبت در فرهنگ ایرانیان ایجاد شده است یا خیر؟!</span><span style="color: blue;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">&zwnj;</span></div>
<div style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">در ممالک کفر!، در ابتدای هر برنامهٔ تلویزیونی پیغامی میاد که اخطار می&zwnj;کنه به والدین در مورد محتوای سکس، خشونت یا واژگان ناهنجار.متأسفانه این مسالهٔ مهم در ایران وجود نداره و شاید والدین تنها در مورد بخش پورنو حساس هستند&nbsp; در حالی&zwnj; که از بد آموزی همین به اصطلاح برنامه&zwnj; طنز! مهران مدیری برکودکان خود غافلند.</span></div>

هیچ رأیی داده نشده