محدودیت دسترسی به سایت بالاترین درآستانه اول اسفند

یک روز مانده به اول اسفند و فراخوان معترضان برای حضور مجدد درخیابان‌ها، دسترسی به سایت بالاترین مجددا دشوار شده است. مدیریت سایت با انتشار مطلبی دروبلاگ بالاترین از کاربران خواسته است برای امکان دسترسی به سایت دروبلاگ مذکور کامنت بگذارند تا آی پی آنان بازشود.

تعداد بازدیدکنندگان بالاترین آن‌هم دراین روزها که همه تشنه اخبار تازه و دست اول هستند، بسیار بالا است و مشخص نیست مدیریت سایت بتواند به تقاضاهای متعدد کاربران برای دسترسی به سایت پاسخ بدهد. مدیریت بالاترین ادعا می‌کند که از ۲۵ بهمن تاکنون تحت حملات سایبری بسیار شدیدی قرار گرفته است. درحال حاضر سایر شبکه‌های اجتماعی مانند دنباله، آزادگی، ریشه‌ها و روزنامه فعال هستند و به کار خود ادامه می‌دهند. مشخص نیست که آیا این حملات سایبری برعلیه شبکه‌های اجتماعی مذکور نیز تحت حملات سایبری مذکور قرار گرفته‌اند یا خیر.‏

۵